ไทย

การแสดงผล.

+
-

ฝึกอบรมการทำอาหาร สนับสนุน นโยบาย Soft Power

28 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ฝึกอบรมการทำอาหาร สนับสนุน นโยบาย Soft Power 
     สพร. 43 ตาก ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร
"การประกอบอาหารจานเด่นประจำถิ่นสู่อาหารจานดัง"
จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร
และผู้สนใจในการทำงานอาหาร โดยใช้วัตถุดิบสินค้า GI ของจังหวัดตาก เช่น กล้วยหอมทองพบพระ อะโวคาโด้พันธุ์ตาก รังสรรค์เมนูอาหารที่ใช้ฝึกอบรม เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาหารประจำถิ่นของจังหวัดตากให้เป็นอาหารจานดัง 
และเป็นการผลักดัน นโยบาย Soft power ด้านอาหาร
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก