ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 พ.ค. 2567 พิมพ์หน้านี้

...
...
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)