ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว”

14 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว” (30 ชั่วโมง) ให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 14 - 16, 20 – 23, 27 – 29 พฤษภาคม 2567 (เวลา 14.00 – 17.00 น.) ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า - หัวหิน ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการสื่อสารให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าต่างชาติได้อย่างถูกต้อง