ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2567 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

14 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญออกตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2567 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝากฝึกในสถานประกอบการระยะเวลา 2 เดือน ผู้รับการฝึกจำนวน 2 คน ดังนี้

      : ร้านเดียร์อะไหล่  ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 คน

      : ร้านพิ่วมอเตอร์ ต.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 คน