ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1

30 เม.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2567 นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ1 มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 14 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี