ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2567 สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

26 เม.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 26 เมษายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี  จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 4/2567 สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 พร้อมมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี