ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

26 เม.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 26 เม.ย.67  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  28  สระบุรี  ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 จำนวน  2 แห่ง ได้แก่ บริษัท  ซันเทคเนเจอร์ไลเซอร์ จำกัด  ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตปุ๋ย รับผลิต OEM ODM ปุ๋ย และ บริษัท          เจ เจ คอนโทรล พาร์ท แอนด์เซอร์วิส  จำกัด ประกอบธุรกิจ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบซีเอ็นซี และรับจัดหาคนงาน