ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปูกระเบื้องเคลือบและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

2 เม.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ในหลักสูตร "การปูกระเบื้องเคลือบ" ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รุ่น รวม 20 คน  โดยมี นายบุญจันทร์  ขันโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ ร่วมเป็นเกียรติและมอบชุดเครื่องมือให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด