ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

28 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการ ตามโครงการ ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ดำเนินการทดสอบฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี