ไทย

การแสดงผล.

+
-

แรงงานเฮ! กรมพัฒน์จับมือหัวเว่ย ผลิตช่างติดตั้งระบบส่งสัญญาณ 5G ป้อนผู้ประกอบการ

28 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

แรงงานเฮ! กรมพัฒน์จับมือหัวเว่ย ผลิตช่างติดตั้งระบบส่งสัญญาณ 5G ป้อนผู้ประกอบการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคม 4G และ 5G กว่า 600 คน ฝึกจบมีงานรองรับ ผู้ประกอบการแจ้งรับไม่อั้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารและการทำงานผ่านเทคโนโลยีเครือข่าย 4G และ 5G เป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างมาก ทำให้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคม และข้อมูลต่างๆ บนโลกได้ รวมถึง ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ เช่น รถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง แอปพลิเคชันเกมขั้นสูง และสื่อไลฟ์สตรีมที่ต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อถือได้อย่างสูง เป็นต้น ทักษะความรู้ด้านดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่แรงงานต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้ทันเพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับการทำงานและความอยู่รอดในสังคม กลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการด้านสัญญาณ จึงเร่งขยายโครงข่ายระบบส่งสัญญาณเพื่อรองรับการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เป็นภาคเอกชนที่มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัล เพื่อให้แรงงานรู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการทำงานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มอบหมายให้กรมเร่งพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน ทั้งทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล และทักษะเฉพาะทางที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการฝึกอบรม มีแผนจะเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4G และ 5G ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทั่วไปที่สนใจ จำนวน 670 คน รวม 27 รุ่นๆละ 20 คน ระหว่างเดือนมีนาคม จนถึงเดือนมิถุนายน โดยจะนำร่องเปิดฝึกใน 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 280 คน ณ ศูนย์อบรมหัวเว่ย ซ.เสรีไทย 25 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ และ อีก 390 คน อบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมหัวเว่ย ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยการฝึกหลักสูตรนี้มีระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร และได้รับการพิจารณาเข้าทำงานบริษัทในเครือของหัวเว่ยด้วย อาทิ บริษัท Air Connect Engineering (Thailand) Co., Ltd. บริษัท CCS Comservice (Thailand) Limited บริษัท Turnkey Communication Services Public Co., Ltd บริษัท Future Telecom Co., Ltd

ดังนั้น ผู้ที่สนใจทำงานในด้านนี้ สามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร หรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าวในท้ายสุด