ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ประเมินช่างไฟ 22 คน

26 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  เผยว่า วันที่ 26 มีนาคม  2567  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ แก่ แรงงานทั่วไป และแรงงานจากสถานประกอบการต่างๆ  ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 22 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

 เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในการเป็น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี และต้องดำเนินการต่ออายุ ก่อนล่วงหน้าภายใน 30 วัน