ไทย

การแสดงผล.

+
-

ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ร่วมกับบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 2

26 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ร่วมกับบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 2 โดยนายก่อยศ หาผลทรัพย์ รองประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม ณ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี