ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น

26 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 4/2567 ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนพุทรา ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม