ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประจำปี 2567 พื้นที่จังหวัดนครปฐม ฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน ประกอบด้วยผู้ฝึกอบรมโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า” จำนวน 10 คน และบุคคลภายนอก 7 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม