ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

25 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 21 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมประเภทการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 21 คน โดยดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ภาคความรู้ (E-testing) และภาคความสามารถ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม