ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

22 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสุรีย์ญา  วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 16 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี