ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 6/2567

15 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 15 มีนาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงแรมเรดิสัน รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

2. โรงแรมคอรัลทรี วิลลา หัวหิน

3. โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนต์ รีสอร์ท ชะอำ

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์