ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 5/2567

27 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท เพชรสยาม พีอี ไพ้พ์ จำกัด

2. มอนโทโร รีสอร์ท

3. บริษัท ฮวา หลิน สเตนเลสส์ สตีล อินดัสตรี จำกัด

4. บริษัท นาโกย่า สตีล จำกัด