ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและจัดพิธีมอบรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงาน เอเชีย ครั้งที่ 2

9 ก.พ. 2567 พิมพ์หน้านี้

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและจัดพิธีมอบรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงาน เอเชีย ครั้งที่ 2


ไฟล์แนบ :ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เข้าแข่งขันก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันและจัดพิธีมอบรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงาน เอเชีย ครั้งที่ 2