ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

7 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชม. มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 21 คน ฝึกระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี