ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมสาขาการเชื่อมไฟฟ้า ให้แก่ทหารกองประจำการและยังไม่ได้ปลดประจำการ ณ กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11

7 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเชื่อมไฟฟ้า ให้แก่ทหารกองประจำการและยังไม่ได้ปลดประจำการ ณ กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 จำนวน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม