ไทย

การแสดงผล.

+
-

รับสมัคร หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2567

7 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรม
-หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุ 18 - 60 ปี
-มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างไฟฟ้า
-สามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร
ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าฝึกอบรมผ่านแบบฟอร์ม ตาม Link ด้านล่าง