ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.มหาสารคาม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1

7 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 จำนวน 25 คน ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม