ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 2 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องเป่าถุงพลาสติก ระดับ 1 ณ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

7 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ครั้งที่ 2 สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องเป่าถุงพลาสติก ระดับ 1 ณ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และเป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานเพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนา/เลื่อนตำแหน่งงาน และขั้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนลดอัตราความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพ/ผลผลิตของสินค้าและการบริหารสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค