ไทย

การแสดงผล.

+
-

กรมพัฒน์ จับมือมรภ.จันทรเกษม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แคดดี้และพนักงานนวดไทย สร้างกระแส Soft Power

6 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

กรมพัฒน์ จับมือมรภ.จันทรเกษม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แคดดี้และพนักงานนวดไทย สร้างกระแส Soft Power

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับรองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

นางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยหลังการลงนามดังกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในการทำงานต่างประเทศ บริษัทต่างชาติ หรืออุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำงานในชีวิตประจำวันอีกด้วย จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

นางจิรวรรณ สุตสุนทร กล่าวต่อว่า สำหรับความร่วมมือจะพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยฝึกอบรมนำร่องให้แก่กำลังแรงงานที่ทำงานอยู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาพนักงานบริการสนามกอล์ฟ (แคดดี้) และกลุ่ม Soft Power สาขาพนักงานนวดไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 300 คน ซึ่งการฝึกอบรมเน้นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้มีบทสนทนาในการทำงาน สอบถามความต้องการของผู้มาใช้บริการ การขอบคุณและขอโทษ นอกจากมีการถ่ายทอดความรู้ด้านภาษาแล้ว ยังมีการสอดแทรกทักษะงานบริการเพื่อสร้างความประทับใจ เป็นต้น ที่นำร่องในสองอาชีพดังกล่าวก็เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยช่วง High Season เพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว และเล่นกีฬา สร้างกระแส Soft Power และ Sport tourism ให้แก่ประเทศ และพร้อมจะขยายไปยังสาขาอาชีพอื่น ๆ และทั่วประเทศต่อไป

 

“สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยเสริมให้แรงงานได้รายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการที่ดีหรือค่าทิป เป็นการสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย” ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว