ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

26 ม.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในระบบ โดยดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 คน และดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้และภาคความสามารถให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 24 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม