ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ฝึก ยก-ทด ช่างไฟฯ 29 คน

26 ม.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่  23 – 26 มกราคม 2567 สพร.26 นบ.  ได้จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร แก่ช่างไฟฟ้าฯ จากสถานประกอบกิจการ 12 แห่ง รวม 29 คน โดยอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26 มกราคม  ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบจะต้องเข้าสู่การประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ต่อไป

สถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรี ที่มีความประสงค์ในการเพิ่มทักษะฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ : 02 190 5733