ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

24 ม.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 24 มกราคม 2567 นายนิกร  นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 1/2567) ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 16 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี