ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

30 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ โทร 0 3596 9917 - 9 ต่อ 118