ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

30 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 17 คน โดยนายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ได้มอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัว หลังผ่านการประเมินทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม