ไทย

การแสดงผล.

+
-

สพร. 42 หนองคาย ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

28 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในเขตจังหวัดหนองคาย จำวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท คูโบต้าเจียงหนองคาย บริษัท มิตซูเจียงหนองคาย จำกัด และบริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโยโยต้า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557