ไทย

การแสดงผล.

+
-

สพร.12 สงขลา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล (Manual Metal Arc Welding International Plate Welder : ISO9606-1)

18 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรมยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมสู่มาตรฐานสากล สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล (Manual Metal Arc Welding International Plate Welder : ISO9606-1)  18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 10 คน ฝึกวันที่ 18 -19 และ 25 พ.ย. 66 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่น สพร.12 สงขลา