ไทย

การแสดงผล.

+
-

กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ

17 พ.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
บจก. ทีที อินเตอร์เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 258,900 บาท
บจก. ธนาโลจิสติกส์ จำนวนเงิน 787,300 บาท
หจก. ธนาอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำนวนเงิน 291,700 บาท
รวมเป็นเงิน 1,337,900 บาท ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ?แรงงานให้แก่พนักงานของตน ในอัตราดอกเบี้ย 0% ตลอดระยะเวลา 18 เดือน