ลิงค์บริการต่างๆ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Login Formค้นหาข้อมูล
ผู้เยี่ยมชม
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 529790
Home แบบ สท.2 ประจำปี
“เชิญชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 จำนวน 24 สาขาอาชีพ การแสดงนิทรรศการ ร่วมรับฟังปาฐกถาจากบุคคลชั้นนำ การแนะแนวอาชีพและการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2557 ณ ฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามเพิ่มเติม 0 2245 4035”       ดาวน์โหลดท้ายกระดาษ วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ ทีนี่
ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 1
 • 2
 • 3

สร้างอาคารฝึกอบรม

สร้างอาคารฝึกอบรม

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพันเอกท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการเปิด “โครงการประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับมูลนิธิพระดาบส และบริษัทเอกชน 11 แห่ง ในการสร้างอาคารฝึกอบรมปฏิบัติการช่าง ให้แก่ศิษย์พระดาบส ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจาคานุสรณ์ โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพมหานคร   Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 28 ส.ค. 2014 Hits:22 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 องค์กร ผนึกกำลังพัฒนาแรงงานด้านยานยนต์

4 องค์กร ผนึกกำลังพัฒนาแรงงานด้านยานยนต์

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ในการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษา   Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 28 ส.ค. 2014 Hits:22 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เปิดงานอาเซียน

เปิดงานอาเซียน

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการเปิดงาน “กพร. ก้าวไกล พร้อมใจสู่อาเซียน” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของกรม ได้พัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ณ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 26 ส.ค. 2014 Hits:50 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยกระดับคุณภาพ

ยกระดับคุณภาพ

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(คนที่3จากซ้ายมือ) เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสมุทรปราการ ในการซ่อมรถเข็นนั่งคนพิการซึ่งสามารถนำไปช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี โรงพยาบาลสมุทรปราการ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 18 ส.ค. 2014 Hits:129 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวง ร่วมลงนามถวายพระพรนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 82 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 12 ส.ค. 2014 Hits:144 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การคัดเลือกหน่วยฝึกประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

การคัดเลือกหน่วยฝึกประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะได้ลงพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยฝึกประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานดีเด่น ประจำปี 2557 โดยหน่วยฝึกประกันคุณภาพดีเด่นจะต้องมีศักยภาพในการผลิตกำลังแรงงานมีทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และที่สำคัญต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานในการเข้าสู่ AEC Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 08 ส.ค. 2014 Hits:177 ข่าวกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวภูมิภาค
 • 1
 • 2
 • 3

สพภ. 7 อุบลราชธานี ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 จ.อุบลฯ

สพภ. 7 อุบลราชธานี ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 จ.อุบลฯ

  นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางพจนันท์ ทองวัฒน์) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดอุบลราชธานีรอบที่3 ปีงบประมาณ 2557 โดยมี นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี (สพภ.7 อุบลราชธานี)หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุบลฯ และอาสาสมัครแรงงานร่วมประชุม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 27 ส.ค. 2014 Hits:30

ศพจ.มุกดาหาร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1

ศพจ.มุกดาหาร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1

นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร(ศพจ.มุกดาหาร) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 8/2557 สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ภายใต้กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แรงงานไทยได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านความรู้ ทักษะฝีมือ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ วัดโพธิ์ศรี ม.4 ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 27 ส.ค. 2014 Hits:20

สพภ. 1 สมุทรปราการยกระดับฝีมือให้กับช่างผู้แทนจำหน่าย บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สพภ. 1 สมุทรปราการยกระดับฝีมือให้กับช่างผู้แทนจำหน่าย บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ (สพภ.1 สมุทรปราการ) ร่วมกับ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ SPI Series ให้กับช่างผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ Carrier และ Toshiba เพื่อยกระดับฝีมือและเพิ่มศักยภาพการบริการหลังการขายและรองรับการขยายยอดขายของบริษัท ณ งานฝึกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ. Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 22 ส.ค. 2014 Hits:52

ศพจ.ร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมสาขาหัตถบำบัด(สปาตะวันตก)

ศพจ.ร้อยเอ็ด เปิดฝึกอบรมสาขาหัตถบำบัด(สปาตะวันตก)

นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ศพจ.ร้อยเอ็ด) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสาขาหัตถบำบัด(สปาตะวันตก) ระดับ 1 (ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นสาขาที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 16 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 20 ส.ค. 2014 Hits:77

ศพจ.พัทลุง รับสมัครเยาวชนฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงาน

ศพจ.พัทลุง รับสมัครเยาวชนฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ เช่น ช่างสีรถยนต์ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม ช่างซ่อมเครื่องยนต์สนใจติดต่อเบอร์โทร 074-682163-65 Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 15 ส.ค. 2014 Hits:97

สพภ.1สมุทรปราการ เยี่ยมชมบริษัทเอกชน

สพภ.1สมุทรปราการ เยี่ยมชมบริษัทเอกชน

นายสุภพ ปิงตา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้เยี่ยมชมบริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด และรับฟังคำบรรยายสรุปผล “โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ” ซึ่งได้เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับพนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และส่งผลให้การผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ณ บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด สาขาบางนา-ตราด กม.7 สมุทรปราการ Read more

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Comments 15 ส.ค. 2014 Hits:73

ข่าวฝึกอบรม - ฝึกอาชีพ
 • 1
 • 2

รับจำนวนจำกัด เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เชิญอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
จะดำเนินโครงการประกอบธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..


เนื้อหาการฝึกอบรม
การสร้างเว็บไซน์ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Joomla Virtuemart
ให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่ต้องการทำธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์
การสร้างรายการสินค้า การแทรกรูปภาพสินค้า การสร้างบทความ การจัดวางสินค้า
การจัดโปรโมชั่น การตั้งราคาสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินค่าสินค้า
การตรวจสอบคลังสินค้า เป็นต้น

รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณพิษณุพงษ์ พุ่มมะรินทร์
มือถือ. 088-2439829
อีเมล. pp221100@gmail.com
โทรสาร. 02-315-3808


รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณเจษฎา พลายชุมพล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 081-900-2482 , 086-999-8370
อีเมล. dsd2482@yahoo.com
โทรสาร. 02-595-4045


รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557 จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
ต้องการฝึกอบรม ส่งแบบตอบรับ+ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่
คุณนพพร มานะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
มือถือ. 084-560-8870
อีเมล. nopporns072@gmail.com
โทรสาร. 02-390-2212 , 02-391-1007


ฟรี ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ฟรี ค่าอาหารกลางวัน
ฟรี ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฟรี ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
ฟรี ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

หมายเหตุ
ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
3.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word เป็นต้น

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น
2.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 แผ่น

สนใจสมัคร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่.

 

รายละเอียดการฝึกอบรม
ใบสมัครเข้ารับการฝึก..

Read more

papon Comments 28 เม.ย. 2014 Hits:3599

กำหนดการประชุม พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก

กำหนดการประชุม
พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
ในวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

ใบปะหน้า

กำหนดการ
แบบตอบรับ
ร่างแผน

 

Read more

krankan Comments 27 ก.พ. 2014 Hits:856

ประกวดราคา - สอบราคา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์

 

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ ในวงเงิน 126,200 บาท กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 10 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 29 ส.ค. 2014 Hits:6

สอบราคาจ้างจัดทําคู่มือการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่อิงสมรรถนะพร้อมซีดี

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทําคู่มือการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่อิงสมรรถนะพร้อมซีดี ในวงเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 10 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 29 ส.ค. 2014 Hits:6

สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่อิงสมรรถนะพร้อมซีดี

สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่อิงสมรรถนะพร้อมซีดี

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำคู่มือการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่       อิงสมรรถนะพร้อมซีดี ในวงเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 10 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2557

 

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

krankan Comments 29 ส.ค. 2014 Hits:6

สอบราคาจ้างจัดทำเอกสารคู่มือโครงการขยายผลและติดตามผลการฝึกตามความสามารถ (CBT)/ซีดี และแผ่นพับ

 ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารคู่มือโครงการขยายผลและติดตามผลการฝึกตามความสามารถ (CBT)/ซีดี และแผ่นพับ จำนวน 9 รายการ ในวงเงิน 252,300 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 9กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 26 ส.ค. 2014 Hits:26

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ผู้สนใจสมารถติดต่อขอรับใบประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ที่ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กําหนดการขายโดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read more

papon Comments 21 ส.ค. 2014 Hits:86

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในวงเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 3 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 20 ส.ค. 2014 Hits:39

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ความสําคัญของพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อนําไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทางสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ความสําคัญของพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อนําไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทางสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ในวงเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 3 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 20 ส.ค. 2014 Hits:37

สอบราคาจ้างตัดชุดแต่งกายสําหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 10

 

      

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดชุดแต่งกายสําหรับคณะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ในวงเงิน 1,623,000 กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลังอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 19 ส.ค. 2014 Hits:30

สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014)

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014) ในวงเงิน 759,929.51 บาท กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 2 กันยายน 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 19 ส.ค. 2014 Hits:32

ราคากลางโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ในกิจกรรมที่ 4 ดําเนินการจัดส่งคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอประกาศราคากลางโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 ในกิจกรรมที่ 4 ดําเนินการจัดส่งคณะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 โดยวิธีพิเศษโดยวิธีพิเศษ

ดาวน์โหลด

ราคากลาง

Read more

papon Comments 14 ส.ค. 2014 Hits:44

สอบราคาจ้างทําโล่รางวัล

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทําโล่รางวัล ในวงเงิน 140,000 บาท

(หนึ่งแสน สี่หมื่นบาทถ้วน) กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 25

สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง

อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 13 ส.ค. 2014 Hits:70

สอบราคาจ้างออกแบบและผลิตของประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ

 
      
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตของประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ในวงเงิน 890,240 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 กำหนดเปิดซองวันที่ 27 สิงหาคม 2557  ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคาร       กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557
 
ดาวน์โหลด  
 
Read more

papon Comments 08 ส.ค. 2014 Hits:78

สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014)

        ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 10 (World Skills ASEAN Hanoi 2014) ในวงเงิน 1,768,725.37 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

        กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 07 ส.ค. 2014 Hits:69

สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือเอกสารประกอบการฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จํานวน 4 ภาษา ในวงเงิน 216,000 บาท กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กําหนดเปิดซองวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

Read more

papon Comments 01 ส.ค. 2014 Hits:82

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องฝึกอบรม รองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และ ร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สำหรับห้องฝึกอบรม รองรับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบียบของสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางเว็บไซต์ ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557 
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  และ ร่างเอกสารการประกวดราคา
ราคากลาง

Read more

krankan Comments 31 ก.ค. 2014 Hits:106

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม และห้องน้ําอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องประชุม

และห้องน้ําอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙)

 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวด ราคาฯ

ในราคาชุดละ 3,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าและเกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคาอันเป็นประโยชน์สูง

สุดแก่ทางราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง 1

ราคากลาง 2

Read more

papon Comments 30 ก.ค. 2014 Hits:104

ข่าวประกาศ
Prev Next Page:

มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตราการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารดาวน์โหลด

Read more

krankan Comments 29 ส.ค. 2014 Hits:3

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ

การเสนอข้อคิดเห็น และเสนอแนะมาตรการรองรับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท และการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more

Comments 04 ม.ค. 2013 Hits:4157

Details for แบบ สท.2 ประจำปี
PropertyValue
Nameแบบ สท.2 ประจำปี
Description
FilenameLink to form.doc
FilesizeLink
Filetypedoc (Mime Type: link)
Creatoradmin
Created On: 12/17/2009 14:59
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits32882 Hits
Last updated on 03/04/2011 14:47
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum
ตราฉลองพระชันษา
ป้ายโฆษณา
อธิบดีกรม
ป้ายโฆษณา
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์